Inicijativa Alnatura Bio 7

Inicijativom Alnatura Bio 7 pokazujemo za što se zalažemo: za namirnice čiji biološki uzgoj počiva na cjelovitoj filozofiji i vodi se vrijednostima i metodama proizvodnje biološke poljoprivrede. Osim toga, tom inicijativom prenosimo poruku o našim vrijednostima i planovima za oblikovanje budućnosti. Sljedećih sedam točaka temeljna su načela na kojima počiva naša inicijativa:

Smisleno gospodarenje

Ono što radimo treba biti smisleno. To je naša misao vodilja i kriterij kojeg želimo sve kvalitetnije ispunjavati. Smatramo da gospodarstvo mora biti u službi čovjeka, a ne obrnuto. Promatramo Zemlju kao organizam, a ne kao skladište sirovina i prema njoj se želimo odnositi s poštovanjem, baš kao i prema ljudima kojima isporučujemo svoje usluge i dobra.

„Bez znanja nema savjesnog ponašanja“ – moto je koji dobro objašnjava zašto u tvrtki Alnatura tako puno ulažemo u razvoj svijesti o smislenom gospodarenju, odnosno konkretno biološkom poljodjelstvu. Zato se trudimo da u časopisu za kupce Alnatura, novinama za naše djelatnike, na internetskoj stranici tvrtke Alnatura i ostalim informacijskim kanalima stoji mnogo informacija o održivom, smislenom djelovanju.

Djelatnici tvrtke Alnatura 2004. su godine osnovali dobrotvornu udrugu Alnatura hilft e. V., koja podupire inicijative vezane uz teme ekološke poljoprivrede, zdravlja i djece. Donacije dobivamo od poslovnih partnera, kupaca i kolega: Tako u sjedištu tvrtke svake godine stavljamo na dražbu sve božićne darove poslovnih partnera, a prihod doniramo u korist udruge Alnatura hilft e. V. U udrugu idu i prihodi od prodaje uzoraka proizvoda ili isluženih računala. Koje će projekte podržati, članovi udruge odlučuju jednom godišnje.

Raznoliko biološko poljodjelstvo

Biološko poljodjelstvo smatra se najekološkijim oblikom poljoprivrede, a nastalo je kao odgovor na ekološke krize u 20. stoljeću. Cilj je biološkog poljodjelstva proizvodnja na temelju cirkulacije sirovina.

Održavanje plodnosti i briga za tlo trebaju stajati u središtu naše pozornosti. Zato se ne upotrebljavaju sintetička kemijska gnojiva i sredstva za prskanje, već se poduzimaju druge, zahtjevnije mjere kako bi se proizvele zdrave namirnice. Umjesto kemijskih sredstava za prskanje upotrebljavaju se primjerice korisne životinje i plodored. U biološkom poljodjelstvu zabranjena su dušična umjetna gnojiva. Umjesto toga uzgajaju se mahunarke koje obogaćuju tlo dušikom i upotrebljava se kompost. Organski gnojena tla bogata humusom vežu više ugljikovog dioksida (CO2) koji inače šteti klimi. Brigom za tlo i uzgojem raznovrsnih kultura biološki poljoprivrednici pridonose tome da se prekomjerno ne razmnožavaju neželjene biljke („korov“), insekti i mikroorganizmi („štetočine“) . Biološka poljoprivreda želi očuvati raznolikost biljnog svijeta i faune, odnosno insekte, ptice i život u tlu. Zakonodavstvo Europske unije zabranjuje uporabu GMO-a pri uzgoju bioloških namirnica.

Biološka je poljoprivreda kultura življenja. Njeni plodovi naša su hrana. Odgovorni smo za svoj odnos prema prirodi. To je osnova snage kojom oblikujemo svoj život.

Alnatura od svojih početaka proizvodi biološke namirnice i ovaj je oblik poljoprivrede primjenjivala i prije nego što je Europska unija donijela Uredbu o biološkom poljodjelstvu. Kao jedan od suosnivača Saveza za ekološku proizvodnju namirnica (BÖLW) i član udruge IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements), Alnaturapodupire daljnji razvoj biološkog poljodjelstva.

Alnatura se kod mnogih svojih proizvoda vodi kvalitetom koju propisuju udruge za biološki uzgoj (npr. Bioland, Naturland, Demeter), kako bi se postigli još viši standardi od onih koje propisuje EU. Alnatura smatra samorazumljivim da svojim kupcima nudi isključivo biološke proizvode.

Kako bi se biološka poljoprivreda u budućnosti još više proširila, trudimo se svake godine na tržište plasirati nove biološke proizvode tvrtke Alnatura i to po prihvatljivim cijenama. Tako svatko može uživati u proizvodima biološke poljoprivrede i pridonositi njihovom širenju.

Sveobuhvatna prerada

Biološka proizvodnja za nas ne staje na poljoprivredi. Imamo vrlo visoke standarde, pogotovo što se tiče prerade sastojaka: sastavili smo vlastiti priručnik za proizvode koji daje smjernice i navodi prioritete pri odlučivanju, primjerice o porijeklu proizvoda ili izboru sastojaka. Svjesno ne upotrebljavamo neke aditive koji su prema zakonodavstvu EU-a o biološkoj proizvodnji dozvoljeni. Sojino vrhnje za kuhanje Cuisine razvijali smo više od deset godina, sve dok se nije moglo proizvesti bez karagenana i tek ga onda plasirali na tržište. I u budućnosti ćemo davati sve od sebe da se usavršavamo na tom području.

Transparentna kvaliteta

Mnogo ljudi želi znati što se nalazi u našim proizvodima. Čovjek na kraju i jest ono što jede. Upravo zato na svojim proizvodima navodimo sve sastojke. Naše načelo glasi: „svatko treba razumjeti popis sastojaka Alnaturinih proizvoda”.

Kad je god to na deklaraciji proizvoda moguće, navodimo odakle dolaze prerađene sirovine. Surađujemo s udrugama bioloških poljoprivrednika kao što su Demeter, Bioland ili Naturland i tako smo sigurni u porijeklo naših namirnica. Ako nam se potkrade greška, ispravljamo ju i to priznajemo.

Skupina neovisnih stručnjaka savjetuje tvrtku Alnatura po pitanju kvalitete njezinih proizvoda. Alnaturina radna skupina za kvalitetu postoji od sredine 1980-ih godina, kada su razvijeni prvi proizvodi Alnatura. Ako stručnjaci smatraju da receptura, postupak prerade, porijeklo namirnica ili samo pojedinačni sastojak planiranog proizvoda nisu smisleni i opravdani, prijedlog se odbija. Alnatura tada nastavlja s radom na proizvodu ili se on uopće ne realizira. To znači da razvoj proizvoda često dugo traje. Alnaturini voćni bomboni primjerice postoje tek otkada smo našli način da ih proizvedemo bez prirodnih aroma koje EU zakonodavstvo o biološkoj proizvodnji zapravo dozvoljava.

Održivo djelovanje

Jedna poslovica kaže da smo Zemlju samo posudili od svoje djece. Ono što smo posudili, želimo u dobrom stanju predati sljedećim generacijama. Ljudi koriste Zemlju kako bi mogli živjeti i zato je ne smijemo iscrpiti ili uništiti. Biološko poljodjelstvo postupa sa Zemljom u duhu održivog razvoja. Održivost pokušavamo primjenjivati na svim područjima svog poslovanja. Kao održivu alternativu za proizvodnju struje koristimo energiju iz obnovljivih izvora te struju dobivamo od elektrane Schönau (EWS). Što se tiče materijala za građevine i ustanove koje gradimo, biramo drvo kao obnovljivu sirovinu. Pokušavamo izbjegavati ambalažni materijal, štedljivo ga koristimo i pazimo na mogućnost recikliranja. Pri tome nam je jasno da tu još ima mnogo toga za učiniti.

Partnerska suradnja

Sa svojim partnerima – biološkim poljoprivrednicima, prerađivačima bioloških proizvoda, udrugama za biološku proizvodnju i trgovinu – surađujemo dugoročno, s mnogima od samog početka. Naš moto glasi: kooperacija umjesto konfrontacije. U duhu smislenosti našeg djelovanja prakticiramo raspodjelu rada. Godine 2012. pokrenuli smo među svojim partnerima u proizvodnji anketu o svim područjima održivog razvoja. Pitali smo ih primjerice o potrošnji energije i vode, radnim uvjetima radnika, ambalaži i nabavi sirovina. U toj je anketi sudjelovalo 86 posto naših partnera. Mnogi su nam proizvođači odgovorili da ih je anketa motivirala da se još više usavrše na tom polju. Nama je anketa donijela spoznaju da mnogi naši partneri već primjenjuju konkretne mjere, poput uporabe ekološke struje.

Znamo da našu hranu zapravo proizvode tlo, biljke i životinje. Biološki poljoprivrednici stvaraju takve uvjete da oni mogu biti zdravi i unosni. Naši partneri u proizvodnji pretvaraju svoje proizvode u kvalitetne namirnice, a Alnaturini stručnjaci za kvalitetu brinu se za to da proizvodi koje nudimo budu korisni. Djelatnici u prodaji dobro su educirani tako da mogu kompetentno informirati naše najvažnije partnere, odnosno naše kupce. Radimo za svoje kupce i želimo ih oduševiti, a njihovo priznanje čini naš rad mogućim. Zato održavamo intenzivni kontakt s njima, primjerice putem druženja u našim podružnicama, društvenih medija i pismene komunikacije. Uzajamno poštovanje i ravnopravni dijalog maksima su našeg djelovanja.

Aktivno sudjelovanje

Kupci Alnaturinih proizvoda žele se aktivirati. Njihovu želju za izražavanjem i aktivnim doprinosom pokušavamo ispuniti na raznovrsne načine: bogatom ponudom raznih inicijativa za čovjeka, životinje i prirodu dajemo im mogućnost da izraze svoju kreativnost i svoje želje ili pronađu istomišljenike s kojima mogu razmjenjivati ideje. Akcije u kojima nudimo aktivno sudjelovanje središnji su element Alnaturine komunikacije.

Evo nekih primjera:


  • Poticanje raznovrsnosti: zajednički politički angažman protiv GMO-a
  • Gozba za pčele: kupci kupuju i sade sjeme za ugrožene pčele
  • Alnaturin proizvod povezan s projektom: proizvodi od čije se prodaje iznos izravno donira projektima u Peruu i Zimbabveu
  • Alnaturini umjetnici: kupci izrađuju lijepe i korisne predmete od stare ambalaže Alnaturinih proizvoda  

Svojim sudjelovanjem, angažmanom i kupovinom kupci nam pokazuju da cijene naš rad.

Immer aktuell informiert mit dem Alnatura Newsletter

Täglich Neues aus der Alnatura-Welt entdecken

© 2020 Alnatura Produktions- und Handels GmbH, D-64295 Darmstadt